Вход/Регистрация

Общи условия


КОМСЕД ОНЛАЙН - Общи Условия за Ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на интернет сайт и online магазин: www.comsed.net

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. КОМСЕД АД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.


I.     Общи условия 
• КОМСЕД ОНЛАЙН “www.comsed.net” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на КОМСЕД АД. 
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн (online) от КОМСЕД АД. 
• КОМСЕД АД (КОМСЕД ОНЛАЙН) чрез “www.comsed.net” има право да променя цените на предлаганитестоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят едлъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за
промоционална или специална цена става с поставяне на символа за промоция (слънце) в горния ляв ъгъл на снимката на продукта. Когато КОМСЕД обявява определен процент на отстъпката, този процент е записан (със знак „-" и закръглен до цяло число) върху „слънцето”,като старата цена е задраскана, а валидната е вдясно от нея. Промо-цената или специалната цена важи само в срока, посочен след името на промоцията в секциятаза разглеждане на продукта.

• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката КОМСЕД АД чрез “www.comsed.net” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение напоръчката. 
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от КОМСЕД АД чрез “www.comsed.net” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка. 
• КОМСЕД АД чрез “www.comsed.net” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му. 
• КОМСЕД АД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълниданни в направена поръчка на адрес "www.comsed.net”. 
• КОМСЕД АД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикулии с тези, налични в магазинната мрежа. 
• КОМСЕД АД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите. 
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. КОМСЕД АД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност. 
• Добавянето на продукт в „количката” не резервира продукта и е възможо до приключване на поръчката този продукт да бъде изчерпан. Само съобщението за потвърждаване на поръчката (т.е. статус на поръчката: "Потвърдена, в обработка") гарантира доставката на продукта. 
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС. 

• Обявените в сайта цени могат да серазличават от тези в магазините на КОМСЕД. Обявените промоционални цени могат да се отнасят само за определени обекти от веригата на КОМСЕД, когато това е посочено изрично в описанието на промоцията (показва се при поставяне на мишката в/у или при клик в/у името на промоцията).

• Поръчаните чрез сайта продукти се придружават опис и от касов бон или фактура (ако такава е поискана при приключване на поръчката).

      • Доставки се извършват само до адреси на територията на Р. България. Доставка извън страната е възможна само при заплащане с кредитна или дебитна карта и при предварително съгласувана цена на доставката. Доставката в страната на поръчки над  100.00 лв. и общо тегло до 30 кг. е безплатна, а срокът за изпълнение на поръчките е 3 работни дни (освен в случаите, в които на страницата на самия продукт е посочен по-голям срок). Цената за доставка при обща сума на поръчката до 100.00 лв. и общо тегло до 30 кг. е 3.50 лв. с ДДСЦената за доставка при общо тегло  над 30 кг. е 20.00 лв. с ДДС (като ако в поръчката има повече от 1 артикул с единично тегло над 30 кг., то тази сума се умножава по броя на тези артикули) Възможо е поръчката да бъде разцепена на 2 или повече доставки, ако поръчаните артикули не са налични в един и същ склад, но таксуването в случаите, в които се дължи цена за доставката, е само веднъж. Куриерските фирми, с които работим са СПИДИ и РАПИДО.

II. Права и задължения на страните

1. КОМСЕД АД се задължава: 

• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срокот 4 работни дни; 

• да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При промоции е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не с повече от 14  работни дни.

• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); 

• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатаниот производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта. 

2. Клиентът се задължава: 

• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка иелектронен адрес; 

• да плати цената на стоката според условията описани в информацията задоставка и плащане на стоки; 

• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията задоставка и плащане на стоки 

• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.


Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. 
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. Възможнодоставката да бъде ивършена на части, за което Клиентът ще бъде своевременно уведомен.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката втози срок, КОМСЕД АД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срокза доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента итова може да се установи чрез обикновения й преглед. 
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължиматацена. 
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не ебило възможно да бъде установено в момента на доставката. 
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът имаправо да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 работни дни на адрес гр.София 1404, бул. Тодор Каблешков 76, КОМСЕД АД, Интернет магазин.

Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни от получаването на доставката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина,  да върне някои или всички от получените артикули

В рамките на горния срок следва да върнете стоката по един от следните начини:

    - в най-близкия  магазин (с изключение на този в Парадайс Ценстър), където и ще му бъде възстановена заплатената сума:

    - като я изпрати на следния адрес: КОМСЕД АД, Ул. Тодор Каблешков 76, 1404 София, с платени  куриерски разходи. В този случай трябва да ни посочи и банкова с-ка по която ще бъде възстановена заплатената от него сума

Заявлението за отказ от поръчка Клиентът можете да изпрати по:

   -  електронен път на online@comsed.net като посочи в полето "subject"  "Отказ от поръчка № ........." /трябва да посочите номера на поръчката/. 

    - или по пощата на посочения по-горе адрес.

Стандартния Формуляр за отказ може да бъде изтеглен от тук:. Стандартен Формуляр за Упражняване на Правото на Отказ За повече информация моля, посетете сайта на Комисията за Защита на Потребителите от тук: КЗП 

КОМСЕД възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите му за доставката (ако е имало такива). Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента. 

Връщането се допуска при следните условия: 
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от КОМСЕД АД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката; 
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от КОМСЕД АД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава); 
• клиентът съгласува с представител на КОМСЕД АД адреса, на който КОМСЕД АД желае да получи обратно стоката; 
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, КОМСЕД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане настоката.
КОМСЕД АД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, вслучай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на суми платени с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаванена настойник.

III. Лични данни

• КОМСЕД АД чрез “www.comsed.net” полага дължимата грижа за защита наличните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. 
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общиусловия, КОМСЕД АД може да използва личните данни на Клиента единствено и самоза целите, предвидени в договора. 
• КОМСЕД АД чрез "www.comsed.net” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистическии всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие насъщия, изпратено на следния e-mail адрес: online@comsed.net.
• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ КОМСЕД АД чрез www.comsed.net”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

• С извършването на регистрация в www.comsed.net клиентът се съгласява даполучава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

IV. Разкриване на информацията 
• “ КОМСЕД АД чрез www.comsed.net” се задължава да не разкрива никакви личниданни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества,физически лица и други, освен в случаите когато: 
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
• КОМСЕД АД чрез “www.comsed.net” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност 
• КОМСЕД АД чрез “www.comsed.net” не носи отговорност за неизпълнение назадълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които КОМСЕД АД чрез “www.comsed.net” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл.,но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на КОМСЕДАД чрез “www.comsed.net”.

VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани първо чрез посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите) и едва когато това е невъзможно от компетентния съд по регистрация на КОМСЕД АД съобразно българскотозаконодателство.  
За повече информация моля, посетете сайта на Комисията за Защита на Потребителите от тук: КЗП или сайта на Европейската Комисия за Онлайн Решаване на Спорове: ОРС

VII. Гаранционни условия:

1.     При наличие на фабричен дефект на артикул от категорията на  детските играчки, фирма КОМСЕД АД го заменя с изправен такъв, а ако няма наличен същия продукт – със сходен такъвили връща на клиента заплатената за продукта и доставката цена.

2.    За артикулите, за които е посочен гаранционен срок по време на експлоатацията, фирма КОМСЕД АД се задължава да отстрани дефекта в срок от 30 дни от представянето на продукта за рекламация в някой от обектите на КОМСЕД. Клиентът е длъжен да представи касов бон или фактура за покупката на артикула от магазините на КОМСЕД.

3.      С изключение на задълженията, описани по-горе,КОМСЕД АД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда вследствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

VIII. Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилнаексплоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

IX. Допълнителни условия:
1. КОМСЕД АД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

X. Използване на "бисквитки" и интернетмаркетинг
Уеб сайтът www.comsed.net ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството предпотребители, които вече са посетили веднъж www.comsed.net. Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказвграден в този тип реклами.

XI. Имейлинг политика
С извършването на регистрация в www.comsed.net клиентът се съгласява даполучава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получаватесъобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство ида се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

 XII. Цени на продуктите

Цените на продуктите във физическите магазини могат да се различават от тези, посочени в сайта. Някои промоции могат да бъдат валидни само за сайта или само за определени физически магазини. Моля, прочетете внимателно описанието на промоцията в секция Новини, а също така можете да го видите и като застанете с мишката върху името на промоцията в страницата на продукта (т.е. след като сте кликнали върху снимката на продукта). Не може да се наслагват отстъпки от различни промоции, карти за отстъпки, талони и др.  Цените в "КОМСЕД Детски Магазини на Път" в бензиностанции OMV също могат да се различават от тези в другите магазини или в сайта.