Вход/Регистрация

Общи условия


за ползване на интернет магазин с електронен адрес в световната мрежа www.comsed.net


I. ПРЕАМБЮЛ

Интернет магазинът с електронен адрес в световната мрежа www.comsed.net се управлява от търговеца „КОМСЕД“ АД, ЕИК: 121107412, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н „Триадица“, ул. „Тодор Каблешков“ № 76, телефон за контакт +359 700 13 513, електронна поща (имейл) online@comsed.net за продажба и доставка на публикуваните в него стоки от името на този търговец. 

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези общи условия, моля, не използвайте интернет магазина с адрес www.comsed.net.

II. ПРЕДМЕТ

Чл.1.(1) Настоящите общи условия регламентират условията за ползване на интернет магазина с адрес www.comsed.net, уреждат правилата, реда за сключване, изпълнение, отказ и разваляне на договор за покупко-продажба и доставка на стоки, осъществени по електронен път на посочения електронен адрес на търговеца в световната мрежа между Клиент и търговеца „КОМСЕД“ АД.

(2) Регистрирането на поръчка в интернет магазина и/или отбелязване от страна на Клиента чрез маркиране на поле - „Прочел съм и съм съгласен с Общите условия“, независимо дали Клиентът има регистрация на посочения електронен адрес на търговеца в световната мрежа, се счита за съгласие с настоящите общи условия и обвързват Клиента.


III. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл.2.(1) Публикуването на стоки на сайта на интернет магазина с адрес www.comsed.net, представлява публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на стоки и тяхната доставка онлайн (online) от „КОМСЕД“ АД.

(2) Сключването на договор за покупко-продажба и доставка на стоки онлайн между Клиента и търговеца, се осъществява след правилно попълване и подаване на наличното в интернет магазина заявление за покупка (поръчка) на избрани стоки от Клиента до търговеца на адрес www.comsed.net . Договорът се счита за сключен след писмено потвърждение на поръчката изпратено до посочения от Клиента имейл адрес от „КОМСЕД“ АД. 

(3) Добавянето на стоки във виртуалната „количка” на Клиента не резервира избрания артикул, поради което е възможно до приключване на поръчката конкретния продукт да бъде изчерпан. Единствено съобщението за потвърждаване на поръчката (със следните статуси „Потвърдена, в обработка“, "Готова за експедиция" или "Изпратена") гарантира изпращането на поръчаната стока.

(4) Търговецът предоставя възможност за заявяване на поръчки за сключване на договор за покупко-продажба и доставка на стоки от интернет магазина на търговеца и по телефона, на посочените в интернет магазина номера;

(5) За подадените по реда на ал. 4 заявки, в разумен срок и не по-късно от 3 работни дни „КОМСЕД“ АД изпраща на посочен от Клиента имейл, писмено потвърждение на заявената за покупка стока/и, цялата предварителната информация, с която Клиентът следва да разполага за вземане на информирано решение за закупуване на стоката, настоящите общи условия, с указание, че приемане им е условие за сключване на договора. Договорът се счита за сключен едва след като Клиентът изпрати поръчката на имейл адреса на търговеца, от който е получил потвърждението. След този момент започва обработката на поръчката от търговеца.

(6) Възможност за комуникация с търговеца, която не е свързана със заявяването на поръчка и сключване на договор, Клиентът може да осъществи на Фейсбук страницата с адрес www.facebook.com/comsed.net, както и на месинджър (в секция КОНТАКТИ синята значка долу в дясно).

(7) Търговецът може да доразвие, измени или въведе нови начини за комуникация и заявяване на поръчка от Клиента чрез използване на дистанционни средства за споразумение и комуникация, в съответствие с нормите на българското и европейското законодателство. В този случай, търговецът предоставя на Клиента предварително информация съдържаща подробно описание на новите средства за комуникация и поръчка и гарантира на Клиента, че последният може да съхранява информацията необходима му за вземане на информирано решение на леснодостъпен за него траен носител, както и че Клиентът може да съхранява на траен носител всяка писмена кореспонденция с търговеца, включително датата и часа на тази кореспонденция.

(8) Търговецът „КОМСЕД“ АД не носи отговорност, в случаите когато Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в заявлението за поръчка подадена чрез интернет магазина на адрес www.comsed.net. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти, имейл и/или телефон в подадената от Клиента поръчка чрез интернет магазина, търговецът „КОМСЕД“ АД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

(9) Търговецът „КОМСЕД“ АД не гарантира пълно съответствие на представените в интернет магазина стоки с тези, налични във физическата магазинната мрежа, но предоставя законова гаранция за съответствие на стоките, налични в интернет магазина.

(10) Публикуваната в интернет магазина информация относно размери и съответствия на предлаганите стоки, следва да се тълкуват като ориентировъчни от Клиента и посетителите на интернет магазина. Възможно е несъществено разминаване между обявените и действителните размери, което не променя съществено стоката и нейното предназначение, за което търговеца „КОМСЕД“ АД не носи отговорност.

(11) Търговецът „КОМСЕД“ АД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната в интернет магазина информация, породени от технически проблем, хакерски атаки, срив на световната интернет мрежата, промяна в дизайна на стоката и др. независещи от търговеца причини. 

IV. ЦЕНИ. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.3.(1) Обявените в интернет магазина цени на стоки, са в български лева, с включен ДДС, но не включват стойността на разходите за доставка (куриерска услуга), когато такива се дължат от Клиента.

(2) Клиентът избира сам начина на плащане на поръчката, между предоставените му две опции : с „наложен платеж“ когато следва да заплати цената на закупената стока и разходите за нейната доставката (куриерска услуга) в момента на получаването на стоката или предварително заплащане на цената и куриерската услуга – още при заявяване на поръчката чрез плащане с банкова карта Visa, MasterCard.

(3) За Клиенти, които не са потребители по смисъла на ЗЗП, търговецът има право да ограничи наличните начини на плащане, включително да поиска предплата, частична или цялостна, без значение на избрания от Клиента начин на плащане и факта, че е сключен договор за покупко - продажба.

(4) Обявените в интернет магазина цени на стоките могат да се различават от тези във физическите магазините на търговеца „КОМСЕД“ АД, в бензиностанции OMV и други магазини предлагащи стоки от асортимента на КОМСЕД.

(5) Обявяването на намаление на цените, промоционална или специална цена на стока, се обозначава посредством поставяне на символа за промоция (слънце) в горния ляв ъгъл на снимката на продукта. 

(6) Обявяваният от търговеца определен процент на намаление или отстъпка, е посочен (със знак „-" и закръглен до цяло число) върху „слънцето”, като предишната цена е зачертана, а новата – валидна цена е вдясно от нея. 

(7) Обявените намаление, промо-цената или специалната цена, важат само в срока, посочен след името на промоцията в секцията за разглеждане на продукта.

(8) Обявените от търговеца намаления, промоционални или специални цени могат да се отнасят само за определени физически обекти от веригата на търговеца „КОМСЕД“ АД, което е посочено изрично в описанието на промоцията и се показва се при поставяне на мишката върху или при клик върху името на промоцията.

(9) Не може да се комбинират и наслагват отстъпки от различни намаления, промоции, карти за отстъпки, талони и др., както и не могат да се прилагат върху Талоните за подарък. 

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ДОГОВОРА. ДОСТАВКА

Чл.4.(1). След потвърждаване на заявена чрез интернет магазина поръчката на Клиента, търговецът „КОМСЕД АД“ се задължава да достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно поръчката му.

(2) Възможно е доставката на една поръчка съдържаща няколко артикула да бъде извършена на части (посредством 2 или повече доставки), за което търговецът уведомява Клиента своевременно, в писмена форма на посочения от Клиента имейл адрес.

(3) Срокът за обработка на поръчките от търговеца е до 3 работни дни, с изключение на случаите, в които на страницата на интернет магазина за конкретния артикул е посочен по-голям срок или по време на кампания на търговеца. Във всички случаи срокът за обработка и предаване на куриер е обявен в поясненията към количката.

(4) Поръчки на стоки заявени в петък (след 16:00 часа), събота и неделя започват да се обработват от търговеца в първия работен ден, следващ заявяването на поръчката.

(5) Срокът за обработка на поръчката не включва допълнително необходимия на куриерската фирма срок за доставка на стоката, определен и обявен на сайта на съответния куриер (СПИДИ или ЕКОНТ). 

(6) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока и по реда на договора, указан и в информацията за доставка и плащане на стоки, но не по-късно от 30 дни, считано от сключването на договора. 

(7) Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка, придружена касов бон или фактура (ако такава е поискана при приключване на поръчката). В случаите на триъгълна логистика касовият бон или фактурата се сканират и изпращат на посочения от клиента имейл адрес, в срок от 5 работни дни от изпращането на стоката.

(8) Поръчките се доставят само до адреси на територията на Р. България. Доставка извън територията страната е възможна само при заплащане с кредитна или дебитна карта и при предварително съгласувана цена на доставката между страните по договора.

Чл.5.(1) Поръчката се доставя на Клиента до посочен от него адрес или избран от него офис на куриерските фирми СПИДИ или ЕКОНТ, при следните цени на куриерската услуга за доставка:

 • Цената на доставката на поръчки над 80.00 лв. и общо тегло до 30 кг. е 2.00 лв. до адрес в страната и безплатна до офис на куриер (СПИДИ или ЕКОНТ)
 • Цената на доставката на поръчки до 80.00 лв. и общо тегло до 30 кг. е 5.50 лв. до адрес в страната и 3.50 лв. до офис на куриер (СПИДИ или ЕКОНТ)
 • Цената за доставка при общо тегло над 30 кг. е 20.00 лв., като ако в поръчката има повече от 1 артикул с единично тегло над 30 кг., то тази сума се умножава по броя на тези артикули.

(2) Поръчка на няколко стоки, доставена на части (посредством 2 или повече доставки) се таксува за доставка само веднъж.

Чл.6 (1) За предаване на стоката, Клиентът или посочено от него трето лице (което не е титуляр на поръчката, но е на посочения от Клиента адрес и приема доставената стока), подписва придружаващите я документи. 

(2) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „КОМСЕД“ АД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. 

(3) Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка, считано от момента на потвърждението.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.7.(1) Търговецът „КОМСЕД АД“ има слените задължения:

 1. да потвърди наличността на поръчаните стоки или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни, от обработване на заявката; 
 2. да достави в срока по договора, заявената от Клиента стока; 
 3. преди изпращане на стоката към Клиента да провери всеки артикул за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); 
 4. да приведе стоката с съответствие, в разумни срокове, без неоправдано забавяне и бз значително неудобство за Клиента (когато е приложимо);
 5. да не нарушава Закона за защита на личните данни, както и да спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.);
 6. да не използва нелоялни търговски практики.

(2) Търговецът гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани), освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в интернет магазина.

(3) Търговеца не носи отговорност за законова гаранция спрямо Клиент, който няма качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, осен когато страните не са договорили друго.

Чл.8. Търговецът „КОМСЕД АД“ има слените права:

 1. да променя цените на предлаганите от него стоки в интернет магазина по собствена преценка. По отношение на Клиента обвързващо значение има актуалната цена на стоката, обявена в интернет магазина по време на заявяване на поръчката му, т.е. новата цена обвързва Клиентите по сключени с търговеца договори след обявяването на новата цена в интернет магазина;
 2. при разваляне на договора от Клиента (когато е приложими), да задържи подлежащите на възстановяване суми до получаване обратно на стоките по разваления договор или до представяне на документ удостоверяващ изпращане на стоките обратно към търговеца. 
 3. да променя едностранно настоящите общите условията, като променените общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им на страницата на интернет магазина. По отношение на заварените случаи (заявени или потвърдени поръчки, по които стоката все още не е доставена), действие имат по-благоприятните за Клиента общи условия измежду действащи по време на заявяване на поръчката и обявените на страницата на интернет магазина променени общи условия.
 4. да не осигурява сервиз за стоки, предмет на договор с Клиент, който няма качеството на потребител по смисъла на ЗЗП.

Чл.9. Клиентът има следните задължения: 

 1. да попълни коректно формата на заявлението за поръчка, като посочи име и фамилия, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; 
 2. да плати цената на стоката (актуална при попълване на заявката), според условията на договора и разходите за доставка на поръчаните стоки, когато такива се дължат; 
 3. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 4. при отказ от договора да съхранява получената стока с грижата на добър стопанин, да я изпрати или предаде обратно на търговеца без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е уведомил търговеца, че се отказва от договора, в добър търговски вид заедно с всички нейни принадлежности (когато има такива), със запазена опаковка, оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от „КОМСЕД“ АД – фактура, касов бон, гаранционна карта (когато е издадена такава);
 5. да заплати преките разходи за връщане на стоката при развален от него договор с търговеца (когато е приложимо);
 6. За Клиент, който не е потребител по смисъла на ЗЗП - да прегледа стоката предмет на договора с търговеца, при нейното получаване и ако тя не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно търговеца. Ако не направи това, стоката се смята одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл.10.(1) Клиентът има следните права:

 1. да се откаже от договора, в предвидените за това случаи;
 2. да откаже да получи поръчаната стока в предвидените за това случаи;
 3. да върне стоката, в предвидените за това случаи;
 4. да иска връщане на платената авансово цена, в предвидените за това случаи;
 5. да се ползва от гаранцията на стоката, в предвидените за това случаи.

(2) Разпоредбите от тези общите условия и разпоредбите за търговска продажба в Търговския закон, с изключение на предвиденото за Клиентите имащи качеството на потребител по смисъла на ЗЗП и тези по глава VII, са относими и до Клиентите, които нямат качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП.

VII. КЛЕНТИ, ПОТРЕБИТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ЗЗП.

Тази глава е посветена изключително на взаимоотношенията между търговеца и Клиентите имащи качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.


Право на отказ от договора.

Чл.11. (1) Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от получаването на стоката или последния артикул (при разделена поръчка чрез няколко доставки); последната партида или част (за стоки състоящи се от много партиди или части); приемане на първата стока (при договор за редовна доставка на стоки), да се откаже от договора с търговеца, да върне някои или всички получени стоки от поръчката, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за доставка на стоките, когато е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца и преките разходи за връщането на стоката/ите.

(2) За упражняване на правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми търговеца преди изтичане на 14 дневния срок, чрез попълване и изпращане на стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, наличен на сайта на интернет магазина или чрез друго недвусмислено заявление отправено до търговеца, като посочи ясно, точно и недвусмислено поръчката и стоката, по отношение на който упражнява правото си на отказ. За улеснение на Клиента на сайта на интернет магазина са достъпни стандартния формуляр  за упражняване правото на отказ както и подробни указания в раздел: Упражняване правото на отказ.

(3) Отказът се изпраща на следния имейл адрес на търговеца: online@comsed.net  или на адрес: Гр. Пловдив, бул. Руски 54; Марково Тепе МОЛ, ниво 2; Детски Магазин КОМСЕД,  За интернет магазина на „КОМСЕД”АД. За получаването на отказа, търговецът изпраща незабавно потвърждение на посочения от Клиента имейл адрес за кореспонденция.

(4) Клиентът носи отговорност за намалената стойност на стоките по отказания договор, причинена вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

(5) Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца на адрес: Гр. Пловдив, бул. Руски 54; Марково Тепе МОЛ, ниво 2; Детски Магазин КОМСЕД, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора В този случай Клиентът поема преките разходи за връщането на стоката.

(6) За върната на търговеца стока с намалена стойност, в условията на предходната алинея, търговецът има право да прихване съответната сума, с която е намалена стойността на стоката с дължимата за възстановяване сума от търговеца на Клиента.

(7) При успешно проведена процедура за отказ от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от Клиента, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора.

(8) Получените от Клиента суми, се възстановяват посредством същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако последния е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Клиента.

(9) Търговецът „КОМСЕД“ АД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца. 

Чл.12. (1)Търговецът „КОМСЕД“ АД има правото да не възстанови на Клиента заплатената от него сума, когато Клиентът не е изпълнил някое от задължителните условията за отказ от договора.

(2) Правото на Клиента за отказ от договора е неприложимо: 

 1. за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 2. за доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 3. за стоки, които са използвани, скъсани, надраскани, счупени от Клиента а за дрехи – носени, скъсани или прани от него.
 4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 7. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката;
 8. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент 


Съответствие на стоките. Законова, търговска гаранция и средствата за защита.

Чл.13. (1) Търговецът „КОМСЕД“ АД предоставя на своите Клиенти стоки, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими.

(2) За да съответства на договора за продажба, стоката (когато е приложимо), трябва да отговарят на следните индивидуални изисквания:

 1. да съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и да притежават функционалност, съвместимост и други характеристики, предвидени в договора;
 2. да са годни за конкретната цел, търсена от Клиента, за която последният е уведомил търговеца най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която търговецът се е съгласил;
 3. да се доставят с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба;
 4. да се актуализират съгласно предвиденото в договора.

Чл.14.(1) В допълнение към чл.13, ал.2, стоките трябва да отговарят и на следните (когато е приложимо), действащите разпоредби на правото на Европейския съюз и на националното право, както и на съществуващите технически стандарти, или при липсата на такива стандарти - на приложимите за съответния сектор правила за добри практики;

 1. да притежават качествата на мострата или модела, която търговецът е предоставил на разположение на Клиента преди сключването на договора, и да отговарят на описанието на тази мостра или модел (когато е приложимо);
 2. да са доставени със съответните принадлежности, включително опаковката и указанията за инсталиране или други указания, които Клиентът може разумно да очаква да получи (когато е приложимо);
 3. да са в количество и да притежават качествата и другите характеристики, включително по отношение на трайност, функционалност, съвместимост и безопасност, които са обичайни за стоки от същия вид и които Клиентът може разумно да очаква предвид естеството на стоките и като се вземат предвид всички публични изявления, направени от търговеца или от други лица на предходен етап от веригата от сделки или направени от името на търговеца или от името на тези лица, включително производителя, съдържащи се например в рекламата или в етикета.

(2) Търговецът „КОМСЕД“ АД не е обвързан с публичните изявления, посочени в чл. 14, ал.1, т. 3, ако докаже, че:

 1.  не е знаел и не е можело разумно да се очаква да знае за съответното публично изявление;
 2.  към момента на сключване на договора публичното изявление е било коригирано по същия начин, по който е било направено, или по подобен начин, или
 3.  решението за купуване на стоките не е можело да бъде повлияно от публичното изявление.

(3) За стоките, съдържащи цифрови елементи, търговецът предприема необходимите действия за информиране и предоставяне на Клиента на актуализации, включително актуализации във връзка със сигурността, необходими за запазване съответствието на тези стоки в рамките на периода от време:

 1. през който Клиентът може разумно да очаква, като се вземат предвид вида и целта, за която са предназначени стоките и цифровите елементи, и като се имат предвид обстоятелствата и естеството на договора, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, или
 2. посочен в чл. 17, ал.4 и ал.5, в зависимост от случая, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържания или цифрова услуга за определен период от време.

(4) Когато Клиентът не инсталира в разумен срок актуализациите, предоставени от търговеца съгласно ал.3, търговецът не отговаря за евентуално несъответствие, произтичащо единствено от неинсталиране на съответната актуализация, при условия, че:

 1. Търговецът е уведомил клиента за наличието на актуализацията и за последиците за Клиента, в случай че не я инсталира, и
 2. Липсата на инсталиране или неправилно инсталиране на актуализацията от страна на Клиента не се дължи на пропуски в указанията за инсталирани, предоставени на Клиента.

(5) Счита се, че няма липса на съответствие по смисъла на ал. 1 и ал.3, ако в момента на сключване на договора за продажба Клиентът е бил изрично уведомен, че определена характеристика на стоките се отклонява от обективните изисквания за съответствие по ал. 1 и ал.3 с изрично и отделно изявление е приел това отклонение при сключване на договора за продажба.

Чл. 15. Всяко несъответствие, произтичащо от неправилното инсталиране на стоките, се счита за несъответствие на стоките, когато:

 1. инсталирането съставлява неразделна част от договора за продажба и е извършено от търговеца или от лице, за чиито действия търговецът отговаря, или
 2. инсталирането на стоките е трябвало да бъде извършено от Клиента и е извършено от него, а неправилното инсталиране се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от търговеца. Или в случай на стоки, съдържащи цифрови елементи, предоставени от търговеца или от доставчика на цифрово съдържание или цифрова услуга.

Чл. 16. Когато поради ограничение, произтичащо от нарушение на правата на трети лица, в т.ч. нарушение на права върху интелектуална собственост, се възпрепятства или ограничава използването на стоките, съгласно индивидуалните и обективните изисквания за съответствие, Клиентът има право на предвидените в чл.18, ал.1 средства за правна защита при несъответствие на стоката, с изключение на случаите, когато договорът за продажба на стоки е нищожен или унищожаем.

Чл. 17. (1) Клиентът има право на законова гаранция за несъответствие на стоката с поръчаната по договора с търговеца.

(2) Търговецът „КОМСЕД“ АД отговаря за всяко несъответствие на стоката по договора с Клиента, което съществува в момента на доставяне на стоката на Клиента и което се появи в рамките на две години, считано от този момент.

(3) при стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на физическите или цифровите елементи на стоката, която възникне или се появи в рамките на две години, считано от доставяне на стоката и предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга.

(4) при стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга в рамките на определен период от време, търговецът отговаря също и за всяка липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, което възникне или се появи в рамките на две години, считано от доставяне на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга.

(5) при стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за срок, по-дълъг от две години, търговецът отговаря също и за всяка липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, която възникне или се появи в рамките на периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъде предоставено/а, съгласно договора за продажба.

(6) Всяко несъответствие, което се появи до една година след доставянето на стоката (вкл. съдържащи цифрови елементи), се счита, че е съществувало при нейното доставяне, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието.

(7) По отношение на стоки, който Клиентът сам е монтирал и сглобил, рискът от тяхната повреда се носи от него. 

Чл. 18. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, Клиентът има право:

 1.  да предяви рекламация, като поиска от търговеца да приведе стоката в съответствие;
 2.  да получи пропорционално намаляване на цената;
 3.  да развали договора.

(2) Когато Клиентът поиска привеждане на стоката в съответствие, той може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за търговеца, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

 1.  стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
 2.  значимостта на несъответствието, и
 3.  възможността да бъде предоставено другото средство за защита на Клиента без значително неудобство за последния.

(3) Търговецът има право да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Клиентът има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба когато:

 1.  търговецът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 18, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 18, ал. 3 и ал. 4 или търговецът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;
 2.  появи се несъответствие въпреки предприетите от търговеца действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба търговецът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 17, ал.2;
 3.  несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, 
 4.  търговецът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че търговецът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за Клиента.

(5) Клиентът няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително, като тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от търговеца.

(6) Клиентът има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато търговецът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 19. (1) Ремонтът или замяната на стоките (с изкл. на съдържащите цифрови елементи) се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на търговеца от Клиента за несъответствието и без значително неудобство за Клиента, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на Клиента. 

(2) Ремонтът или замяната на стоките на съдържащите цифрови елементи се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на търговеца от Клиента за несъответствието и без значително неудобство за Клиента, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на Клиента. 

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна, Клиентът предоставя стоката на разположение на търговеца. При замяна на стока търговецът взема заменената стока обратно от Клиента за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоката, която е били инсталирана съобразно нейното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тази стока трябва да бъдат заменена, задължението на търговеца да ремонтира или да замени стоката включва демонтирането на стоката, която не съответства, и инсталирането на заместващата я стока или на ремонтираната стока, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Клиентът не дължи заплащане за обичайната употреба на заменената стока за времето преди нейната замяна.

Чл. 20. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получената от Клиента стока и стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 21. (1) Клиентът упражнява правото си да развали договора чрез заявление до търговеца изпратено на online@comsed.net или на:  Гр. Пловдив, бул. Руски 54; Марково Тепе МОЛ, ниво 2; Детски Магазин КОМСЕД, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките част от една поръчка, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 18, Клиентът има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че Клиентът ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато Клиентът развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, той връща тези стоки на търговеца без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е уведомил търговеца за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът е върнал или изпратил стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на търговеца.

(4) Търговецът възстановява на Клиента заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от Клиента за тяхното изпращане на търговеца. Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Клиента.

Чл. 22. (1) Клиентът може да упражни правата си по този раздел, както следва:

 1. за стоки, различни от тези съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;
 2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физически или цифрови елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставяне на цифровото съдържание  или цифровата услуга или в рамките на периода от по чл. 17, ал.2 и ал.3;
 3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физически или цифрови елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;
 4.  за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, Клиентът може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правото на Клиента по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

Чл. 23. Търговецът, който отговаря за несъответствие на стоките, дължащо се на действие или бездействие, включително на пропуск да се предоставят актуализации на стоки, съдържащи цифрови елементи, от страна на лице на предходен етап от веригата от търговски сделки, има право на иск за обезщетение за претърпени вреди срещу лицето или лицата, които са причинили несъответствието.


Търговска гаранция на стоките

Чл. 24. (1) Предлаганите в интернет магазина стоки могат да имат фирмена гаранция от производителя или такава от търговеца.

(2) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в гаранционната карта или в свързаната с него реклама, налична преди или по време на сключване на договора.

(3) Когато производител предоставя на Клиента търговска гаранция за трайност на някои стоки за определен период от време, производителят отговаря пряко пред Клиента през целия срок на търговската гаранция за трайност на стоките, по отношение на ремонта или замяната на стоките, съгласно чл. 19. Производителят може да предостави на Клиента по-благоприятни условия в заявлението за предоставяне на търговска гаранция за трайност.

(4) Когато условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция, са по-малко благоприятни за Клиента в сравнение с тези в свързаната с него реклама, търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора рекламата за търговската гаранция е била коригирана по същия начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.

Чл. 25. (1) Гаранционната карта за предоставяне на търговска гаранция се предоставя на Клиента на хартиен носител, заедно с доставената му стоката и прикрепена към нея, издадена от лицето, гарантиращо качеството на съответната стока. 

(2) Гаранционната карта се предоставя на Клиента на български език, по разбираме и лесен за четене начин, и включва следната информация:

 1.  ясно посочване, че при несъответствие на стоките Клиентът има правни средства за защита срещу търговеца или производителя, които не са свързани с разходи за него, и че търговската гаранция не засяга тези средства за защита на Клиента;
 2.  името и адреса на лицето, предоставящо търговската гаранция;
 3.  процедурата, която Клиента трябва да спази, за да получи изпълнението на търговската гаранция;
 4.  посочване на стоките, за които се прилага търговската гаранция, 
 5.  условията на търговската гаранция.

(3) Неспазването на някои от изискванията на ал. 2 не засяга обвързващия характер на търговската гаранция за лицето, предоставило гаранцията, може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.


Рекламации.

Чл. 26. (1) Клиентът има право да предяви рекламация за несъответствие на стоката, в т.ч. такава съдържаща цифрови елементи, съгласно чл.18, ал.1, т.1.

(2) Клиентът има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция за тях.

(3) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката, и привеждането на стоката в съответствие се извършва чрез замяна, търговецът запазва на Клиента първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Чл. 27.(1) Рекламацията на стока, се предявява пред търговеца устно в някой от физическите му магазини или в писмена форма, на имейл claims@comsed.net  или на адрес: гр. София 1404, бул. „Тодор Каблешков“ № 76, за интернет магазина на „КОМСЕД АД“. 

(2) При подаване на рекламация Клиентът е длъжен да приложи и документите, на които се основава претенцията:

 1.  касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;
 2.  протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката;
 3.  други документи, установяващи претенцията му по основание и размер.

(3) Рекламация следва да съдържа: 

 1. информация за стоката предмет на рекламацията, номер на поръчка;
 2. описание за несъответствието на стоката, 
 3. посочване на датата и начина на установяване на дефекта;
 4. предпочитания от Клиента начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума;
 5. имената на лицето подаващо рекламацията и адрес за контакт с Клиента.

Чл. 28.(1) Рекламацията на стоката може да се предяви до две години, считано от доставянето й.

(2) Рекламация на стока, съдържаща цифрови елементи може да се предяви:

 1.   в рамките на две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга;
 2.  в рамките на две години, считано от доставянето на стоките  и започването на непрекъснатото предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в рамките на опреден период от време;
 3.  в рамките на периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъде предоставено/а, съгласно договора за продажба, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за срок, по-дълъг от две години.


(3) Срокът за предявяване на рекламацията спира да тече през времето, необходимо за привеждане на стоката в съответствие.

(4) Ако производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция за стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от срока за предявяване на рекламация по ал.1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция при условията, посочени в нея.

Чл. 29. Търговецът е длъжен да приеме рекламациите на своите Клиентите си, ако са предявени своевременно.

Чл. 30. (1) Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации на стоки закупени чрез интернет сайта му.

(2) Предявяваната рекламация се описва в регистъра, като на Клиента се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

(3) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговските обекти на „КОМСЕД“ АД, на адреса на управление на търговеца, както и на сайта на интернет магазина на търговеца, Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на Клиента.

(4) За удовлетворените рекламации, търговецът издава акт, който се съставя в два екземпляра, един от които се предоставя на Клиента.

Чл. 31. Предявяването на рекламация пред търговеца не е пречка за предявяване на иск в съда.


Изключен риск.

Чл.32. (1) Правото на гаранция отпада в следните случаи:

 1. несъответствия на стоката, причинени от лош транспорт, неправилно съхранение, експлоатация или пренебрегване на инструкциите от страна на Клиента;
 2. опит за ремонт на стоката от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
 3. при използване на некачествени и неоригинални консумативни материали;
 4. употреба на стоката извън нейното предназначение;

(2) КОМСЕД АД не носи отговорност при несъответствия на стоките, вследствие форсмажорни обстоятелства.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.33. (1) Предоставянето на лични данни от Клиентите е доброволно и необходимо за заявяване на поръчка и сключване на договор за покупко-продажба и доставка с търговеца „КОМСЕД“ АД.

(2) Предоставените от Клиента лични данни в интернет магазина се обработват от търговеца в качеството му на администратор на лични данни и при спазване на нормативно установените правила и ограничения.

(3) Цялата информация относно защитата на личните данни на Клиентите може да откриете в раздел Лични данни, достъпен на страницата на интернет магазина.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тези общи условия са приети от търговеца на 25.05.2022 г. и влизат в сила с публикуването им на сайта на интернет магазина www.comsed.net - от 26.05.2022 г.

§ 2. За целите на тези общи условия под „Клиент“ се разбира всяко лице, заявило поръчка на стока/и от асортимента на търговеца на адрес www.comsed.net или ползващо интернет магазина. 

§ 2.1. „Посетител“ е лице ползващо съдържанието на интернет магазина без да заяви поръчка или да сключи договор с търговеца. 

§ 2.2. „Посочен от клиента имейл адрес“ е посоченият в подадената от Клиента заявка за поръчка чрез интернет магазина.

§ 3 Договор по направена от Клиент поръчка, сключени с търговеца посредством интернет магазина, се регламентират от действащото българско законодателство, което е приложимо в отношенията между страните при възникнал между тях спор, както и за неуредените с настоящото хипотези. Компетентен да разгледа спора, в случай на невъзможност за доброволното му уреждане от страните вкл. чрез посредничеството на Комисията за защита на потребителите, е съответния български съд.

§ 4. Основната и допълнителната информация за стоките, техните характеристики, пълни данни за търговеца и средствата за комуникация с него с възможност за бърз контакт с търговеца, информация за крайната цена на стоката и допълнителните разходи за транспорт (доставка) или начина на изчисляване на цената; условията за плащане, доставка, изпълнение, датата за доставка, право на отказ от договора и указания за упражняването му, напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоките, възможността за извънсъдебни разрешаване на спорове и за обезщетяване с участие на търговеца, информация за основните параметри, определящи класирането на направените предложения на Клиента или посетителя на интернет магазина в отговор на тяхното търсене (вкл. по чл.47 и чл.47а от ЗЗП редакция ДВ бр.20/11.03.222 г.) и съществена информация, необходима на Клиента и посетителите на онлайн магазина, са на негово разположение безплатно на страницата на онлайн магазина преди заявяване на поръчка и сключване на договор, с търговеца.

§ 5 Съдържанието на интернет магазина е достъпно за Клиентите и посетителите на адреса www.comsed.net безплатно, откъдето последните могат по всяко време да прочетат, изтеглят и разпечатат общите условия, образци на формуляри, вкл. стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, информацията за техните права, информация по § 4 по-горе и пр.

§ 6 Нищожността на отделни клаузи на общите условия не влече нищожност на общите условия в цялост.

§ 6  В случай на спор с търговеца, клиентът може да се обърне към сайта ЕК за Онлайн решаване на спорове:   https://ec.europa.eu/consumers/odr